Gönüllü Projelerimiz

Söz konusu web projeleri hiç bir kurum/kuruluş/grup desteği olmadan, tamamen bireysel ve kollektif çabalarla, “bağımsız” olarak, Alaturca Design desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Teknik cephede projelerin olmazsa olmaz ihtiyaçlarının (sunucu kapasitesi, trafik, dosya alanı) sağlanması, maliyetlerinin yeterli düzeyde karşılanması gerekiyor. Destek konusu tam bu noktada devreye giriyor. Projeleri destekliyor ve gerçekleşmesi konusunda heyecan duyuyorsanız, söz konusu teknik maliyetleri karşılamamız için bize yardımcı olmanızı istiyoruz.

https://www.ekoharita.org

Projenin Amacı
 • Türkiye’deki ekolojik yerleşkelerin haritalaştırılması
 • Söz konusu yerleşkelerin faaliyetlerini yayınlayabilecekleri bir platformun oluşması
 • Faaliyetlerin ve etkinliklerin kullanıcılar tarafından takibinin sağlanması
 • Topluluk içi iletişim
 • “Türkiye Ekoloji Forumu”
 • “Türkiye Ekolojik Yerleşkeler Haritası”
 • “Türkiye Permakültür Çiftlikleri Haritası”
 • “Türkiye Permakültür Uygulayıcıları Haritası”

YAPIM AŞAMASINDA

Maddi/manevi/emek desteği verebilirsiniz

destekolclick

 

 1. Dünyayı gözet
 2. İnsanı gözet
 3. Üretim ve ihtiyaç fazlasını bu iki prensibe vakfet

Permakültür Temel İlkeleri

Bill Mollison

Kaydet

Kaydet