https://www.ekoharita.org

Projenin Amacı
 • Türkiye’deki ekolojik yerleşkelerin haritalaştırılması
 • Söz konusu yerleşkelerin faaliyetlerini yayınlayabilecekleri bir platformun oluşması
 • Faaliyetlerin ve etkinliklerin kullanıcılar tarafından takibinin sağlanması
 • Topluluk içi iletişim
 • “Türkiye Ekoloji Forumu”
 • “Türkiye Ekolojik Yerleşkeler Haritası”
 • “Türkiye Permakültür Çiftlikleri Haritası”
 • “Türkiye Permakültür Uygulayıcıları Haritası”

YAPIM AŞAMASINDA

Maddi/manevi/emek desteği verebilirsiniz

destekolclick

 

 1. Dünyayı gözet
 2. İnsanı gözet
 3. Üretim ve ihtiyaç fazlasını bu iki prensibe vakfet

Permakültür Temel İlkeleri

Bill Mollison

Kaydet

Kaydet