Birimize ulaşmak için araya çektiğimiz perdeleri aşmak zorundayız.
Bilgiye ulaşmak için, görünenin ötesine varmak için, perdeleri aşmak zorundayız.
Her iki koşulda da bunu görmek mümkün değil. Yanıltıcı bir aydınlığın içindeyiz.
Perdenin ötesinde karanlık ya da aydınlık mı var? Önemli değil.
Birlikte düşünelim, cevap belki bizde belki de değil. Sende, bende, onda…

TAMAMLANDI

Eskilerden çok eskilerden… ^_^

Kasım – 2005

Revize : Mayıs 2015

Yeni Bir Proje Filizlendirmek İçin!

arrow

Gönüllü destek verdiğimiz projelere daha fazla teknik imkan sunulabilmenize olanak tanıyabilirsiniz.

destekolclick

  1. Dünyayı gözet
  2. İnsanı gözet
  3. Üretim ve ihtiyaç fazlasını bu iki prensibe vakfet

Permakültür Temel İlkeleri

Bill Mollison